Sản phẩm dịch vụ

Tầm nhìn - Sứ mệnh

20/03/2014 12:00:00 SA

TẦM NHÌN: CSC GROUP trở thành Công ty tổ chức sự kiện Truyền thông, Văn hóa, Thể thao số 1 tại Việt Nam trước năm 2020 và vươn ra tầm khu vực trước năm 2025.

SỨ MỆNH: CSC GROUP tiên phong trở thành cầu nối Văn hóa – Thể thao toàn cầu tới Việt Nam và ngược lại.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:  Am hiểu bản sắc, đa dạng giải pháp, tận tâm làm việc mang lại thành công cho mọi khách hàng.